RETRO•per•SPECTIVA

Exposición individual
 
Galería Can Puig

Costa d'en Llorenc
E-07100 Sóller
 
22.06.-14.07.2007

Amador Vallina: exposición individual "RETROperSPECTIVA", Galería Can Puig, Sóller

Etiquetas: Amador Vallina, RETROperSPECTIVA, pintura, escultura, exposición individual, exposición de arte contemporáneo, galería, Can Puig, Sóller, Mallorca, arte español, 2007